Наші послуги

-паливно-мастильні матеріали (імпорт-експорт); - промислове обладнання, запасні частини, сировина для виробничих підприємств.
Оптова торгівля
- проектування промислових, адміністративних будівель та споруд; - архітектурно-будівельні рішення (АБ); - електротехнічні рішення; - конструкції металеві; - конструкції бетонні; - виконання будівельно-монтажних робіт.
Будівництво, проектування:
- безаварійне експлуатування систем газопостачання; - технічне обстеження естакад магістральних нафтопроводів; - геофізичне обстеження  нафтоперегінних та компресорних станцій; - підсилення існуючих конструкцій; - послуги систем безпеки.
Послуги
- розчинник "Сурфікс". Розроблений для розчинення та видалення відкладень кристолізованого парафіну та смолисто-асфальтенових речовин в призабійній зоні скважин в насосах, насосно-компресорних трубах, сепараторах, в трубопроводах, танкерах тощо.
Розробка, проектування
Виробництво і підготовка до експорту 100% натурального українського меду
Виробництво і підготовка до експорту 100% натурального українського меду
LORMEX logo
LORMEX

Копіювання та використання будь-яких даних, тексту і зображень з даного сайту (lormex.net) дозволяється тільки з письмового дозволу власника сайту. Для цього зверніться, будь ласка, за вказаними контактними даними або за допомогою контактної форми на сайті.

 

The copying and use of any data, text or images from this website (lormex.net) is allowed only after written permit from the website owner. For this please refer via given contact data or with the help of contact form on the site.

 

Das Kopieren und Verwenden von Daten, Texten oder Bildern auf dieser Webseite (lormex.net) ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Webseiteinhabers erlaubt. Hierzu nehmen Sie bitte Kontakt per angegebene Kontaktdaten oder Kontaktformular auf der Webseite auf.

Якщо Вам сподобалась наша сторінка, Ви можете поділитися нею в соціальних мережах. Ми будемо вдячні Вашій допомозі і поширенню інформації про наші послуги. Будемо також раді, якщо Ви повідомите нам про поширення інформації про нас в певній соц. мережі!

 

If you like our website you can share it in social networks. We will be thankful for your help and spread of the information about our services. We also would be glad if you will inform us about the spread of information about us in certain social media!

 

Falls Ihnen unsere Webseite gefallen hat, können Sie diese in sozialen Netzwerken teilen. Wir werden Ihnen für Ihre Hilfe und die Informationverbreitung über unsere Dienstleistungen dankbar sein. Wir würden auch froh sein, falls Sie uns übers Informationspread über uns in bestimmten sozialen Netzwerken informieren werden!